Corporate Functions/sr

Korporativne Funkcije i Liderstvo

Iza svega što se dešava u Grundfosu, ljudi na našim korporativnim funkcijama ispunjavaju vitalne odgovornosti kroz partnerstvo i podršku i tako podržavaju organizaciju globalno kako bi se zadovoljile potrebe naših kupaca.

Odlučni smo da stvorimo vrednost za poslovanje pomoću najboljih konsultacija u klasi, alata i procesa koji nam omogućavaju da postignemo naše zajedničke ciljeve u vezi sa svetskim izazovima vezanim za vodu i klimu.

Ljudi na korporativnim funkcijama rade u sledećim sverama poslovanja:
• Administracija
• Životna sredina, bezbednost i zaštita na radu
• Finansije
• Ljudski Resursi
• Liderstvo
• Usklađenost Poslovanja sa Propisima
• Marketing i komunikacije

Istražite naša slobodna radna mesta u nastavku.